Studio

Design & Prezentace

Zabýváme se zejména tvorbou průmyslového designu a 3D animací, vizualizací a pohyblivé grafiky. Orientujeme se především na segment prezentací a animací produktových, technických, vědeckých a animací pro výuku. Z našich zkušeností víme, že dobře zpracovaný design či inovativní výrobek je důležité také patřičně prezentovat. Funkce výrobku musí být pochopena spotřebitelem či investorem. K dosažení maximálního účinku prezentace nabízíme vhodná řešení od statických produktových vizualizací až po komplexní 3D animované prezentace.

Užitek, ale i potěcha pro oko

Vždy se snažíme navrhovat takový design, který nejen zajistí dokonalou funkčnost, ale v rámci vymezených limitů poskytne i maximální estetickou hodnotu. Našim klientům se vždy snažíme dodat takové vizuální nástroje, které jim pomohou lépe prosadit jejich službu nebo výrobek, které jim pomohou uspět.

Historie

Společnost Maraexsoft, s.r.o. vznikla roku 1999. Na počátku poskytovala služby komplexního reklamního servisu jako reklamní agentura s hlavním zaměřením na 2D grafiku (DTP). Postupnou profilací klientského portfolia došlo k většímu zacílení na přípravu rozsáhlých technických katalogů pro elektrotechnický průmysl a různorodých tištěných reklamních materiálů pro průmysl automobilový. Spolu s rozvojem technologií v oblasti digitálního zpracování videa a tvorby animací přešla společnost k poskytování služeb v oblasti 3D grafiky, produktových animací a vizualizací a pohyblivé grafiky pro tuzemské i zahraniční klienty. V těchto oblastech leží hlavní pole působnosti společnosti i v současnosti, kdy společnost působí jako Studio digitálního designu a animace.

Lidé

Jak už to bývá, většinou vše závisí na lidech. Pokusíme se Vás nezklamat!

 

„Vždy se budu se všemi spolupracovníky snažit, abychom našim klientům dodávali takové služby, které jim přinesou užitek. Abychom společně s klienty vytvářeli design, který bude užitečný, prospěšný, funkční a zároveň nezapomenutelný. Domnívám se, že tento přístup je prospěšný nejen oběma stranám vztahu dodavatel - klient, ale i celému oboru. Myslím, že design má činit život lepším. Věřím, že se nám to společně může podařit.“

MgA. Michal MAREK
Designer

Absolvoval magisterské studium v oboru Výtvarná umění - Multimédia a design - Průmyslový design na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (MgA.). Dlouhodobě se věnuje problematice digitálního designu, 3D animací a počítačové grafiky.